Osman Kavala, kültürel çeşitliliğin çatışma unsuru değil, zenginlik olarak algılandığı, önyargılardan arınmış, farklılıklarla beslenen ve zenginleşen bir toplum hayaliyle, bir çok sivil toplum kuruluşunun kurucusu olmuş, çalışmalarına destek vermiştir.  Türkiye’de kültür ve sanatın üretimini, izlenmesini, paylaşımını çoğaltmak, yerel inisiyatifleri desteklemek, kültürel çeşitliliği ve hakları vurgulamak, bölgelerarası ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla, kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarında öncelik verdiği bazı sivil toplum faaliyetleri hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.


 

Anadolu Kültür

2002 yılında sanatın değişik alanlarından, iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerin, kültür ve sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesini desteklemek için bir araya gelmesiyle, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak kurulan Anadolu Kültür; sanatın paylaşılmasıyla karşılıklı anlayış ve duyarlılık gelişebileceğine, bölgesel farklılıkların ve önyargıların aşılabileceğine, kültürel hayatla birlikte vatandaşlık, kimlik ve aidiyet gibi kavramların tartışılacağına ve bu eksende oluşacak tartışmaların toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayacağına inanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Kültür hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Diyarbakır Sanat Merkezi

2002 yılında kurulan Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM), Diyarbakır’daki kültür sanat ortamının canlanmasına katkıda bulunmayı, sanatseverlerin ve yerel sanatçıların nitelikli kültür sanat etkinliklerine erişebilecekleri, kendi projelerini geliştirebilecekleri ve sunabilecekleri bir buluşma mekânı yaratmayı hedefledi. DSM, sergiler, seminerler, tiyatro ve sinema gösterimleriyle gerek ülkenin batısındaki, gerek farklı ülkelerdeki kültürel birikimin Diyarbakır’la paylaşıldığı, Diyarbakırlıların da yıllardır biriktirdikleri tecrübelerini başka kentlerdeki insanlarla paylaştıkları bir sahne ve dünyanın çok farklı köşelerinden sanatçıları bir araya getiren, uluslararası ve disiplinlerarası kültür ve sanat projelerinin gerçekleştirildiği bir atölye oldu. 2007’de daha beşinci yılını kutlamadan “Türkiye’nin kültür hayatına en fazla katkıyı sağlayan adresler” sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Diyarbakır Sanat Merkezi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Kars Sanat Merkezi

Kars çalışmaları, Anadolu Kültür’ün, 2004 yılında, Kars Belediyesi’nin bölgede kültürel işbirliği kurmak amacıyla düzenlediği Kafkas Kültürleri Festivali’ni desteklemesi ile başladı. 

2005 Şubat ayında, Kars Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi’nin Kars Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile Kars Sanat Merkezi (KSM) kuruldu. Kars Sanat Merkezi, Kars Belediyesi ve Anadolu Kültür işbirliği ile 2005-2009 yılları arasında, sadece Kars için değil Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan için bir kültürel iletişim merkezi olarak hizmet verdi.

KSM, kentin çok amaçlı tek salonu olması nedeniyle kent halkının, çeşitli amaçlarla bir araya geldiği bir merkeze dönüştürüldü. Kars Sanat Merkezi; sinema gösterimleri, tiyatro oyunları ve konserler için uygun altyapıya sahip 311 kişilik çok amaçlı salonu, uluslararası standartlardaki galerisi, fotoğraf çalışmaları için hazırlanmış karanlık odası ve iki atölye salonu ile bir sanat kompleksi olarak 2005 - 2009 yılları arasında bir çok çalışmaya ev sahipliği yaptı.

Kars Sanat Merkezi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.


 

DEPO

DEPO, İstanbul şehir merkezinde yer alan bir kültür sanat merkezi ve tartışma alanı. Tarihsel ve güncel sosyal meseleleri ele alan pratikler üzerine yoğunlaşan Depo'da sergilerin yanı sıra gösterimler, paneller, atölye çalışmaları ve konuşmalar düzenleniyor. Depo, siyasi ve sosyal içerikli projelerin gerçekleştirildiği bir merkez olmayı ve düzenlediği etkinliklerle, kültür sanat alanında faaliyet gösteren kişilere, akademisyenlere, araştırmacılara ve geniş izleyici kitlesine fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak, işbirliği yapmak için bir platform sunmayı hedefliyor.

DEPO hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Kültürel Mirası Koruma Derneği

Kültürel Mirası Koruma Derneği, yok olmayla karşı karşıya kalan, tahrip edilmiş ve geleceği tehlikede olan taşınır veya taşınmaz varlıkların; kültürel mirasların korunması ve aslına uygun bir şekilde restore edilmesi için kurulmuş bir dernektir. Söz konusu eserlerin ve yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için, halkı bilinçlendirmek, yerel ve ulusal yetki sahiplerinin dikkatlerini konuya çekmek ve kültürel mirasa sahip çıkabilecek bir kamu bilinci yaratmayı hedeflemektedir. Yapılacak restorasyon çalışmalarında akademik birikim sahibi kişi ve kuruluşlar ile uygulamacılar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi önemsenmektedir.

Kültürel Mirası Koruma Derneği hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.