28 Eylül 2023

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'a verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

7 Temmuz 2023

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı Zafer Şahin’in hazırladığı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Osman Kavala’nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 25 Nisan 2022 tarihli ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamasını talep eden tebliğnamesi yayınlandı. Tebliğname, AİHM’in Kavala’nın serbest bırakılmasını talep eden ve davada sunulan delillerin tümüyle dayanaksız olduğunu tespit eden iki bağlayıcı kararını ve Türkiye aleyhine devam eden Avrupa Konseyi ihlal prosedürünü hiçe saymaktadır.

11 Temmuz 2022

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinde yer alan ihlal prosedürü kapsamında Türkiye'nin AİHM'in 10 Aralık 2019 tarihli kararını uygulamamış olması nedeniyle Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, Sözleşme'nin 46/1. maddesinin ihlaline karar verdi. Kararın tam metni için tıklayınız.

25 Nisan 2022

Osman Kavala hakkında; daha önce beraat ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince kesin olarak ihlal kararı verilmiş olmasına rağmen TCK’nin 312. maddesi uyarınca Türkiye Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına oy çokluğuyla karar verildi. Kavala’nın son iki yıldır cezaevinde tutuklu bulunmasına sebebiyet veren tek suç olan Casusluk suçlamasından ise beraatine ve tahliyesine karar verildi. Ayrıca, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında oy çokluğuyla mahkûmiyet ve tutuklama kararı verildi.

21 Mart 2022

Sanıklara Esas Hakkındaki Mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre verildi. Oy çokluğuyla Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 22.04.2022 tarihine ertelenmesine karar verildi.

4 Mart 2022

Celse arasında Cumhuriyet Savcısı tarafından Esas Hakkındaki Mütalaa Mahkeme’ye sunuldu. Mütalaada; TCK madde 312. madde uyarınca “Cebir ve Şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan Osman Kavala’nın mahkum edilmesi ve yine bu madde uyarınca hakkında tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

21 Şubat 2022

Daha önce birleştirilme kararı verilen Çarşı Davası ile Gezi Davası’nın tefrik edilmesine, Gezi Davası ile ilgili Esas Hakkındaki Mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet Savcısı’na tevdiine karar verildi. Osman Kavala’nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 21.03.2022 tarihine ertelendi.

2 Şubat 2022

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) nihai kararını uygulamadığını belirterek Türkiye'nin AİHS'in 46. maddesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini AİHM’e sorulmasına dair ara kararını açıkladı.

17 Ocak 2022

Birleştirme kararı sonrasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğu ile karar veridi. Duruşma 21 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

2 Aralık 2021

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) nihai kararını uygulamadığını belirterek Türkiye'nin AİHS'in 46. maddesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini AİHM’e sorma eğiliminde olduğunun Türkiye'ye bildirilmesine dair ara kararını açıkladı. Komite, Türkiye'den 19 Ocak'a kadar görüşünü iletmesini istedi.

26 Kasım 2021

Birleştirme kararı sonrasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğu ile karar veridi. Duruşma 17 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

8 Ekim 2021

Birleştirme kararı sonrasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğu ile karar veridi. Duruşma 26 Kasım 2021 tarihine ertelendi.

16 Eylül 2021

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 30 Kasım-2 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek toplantıdan önce AİHM kararının uygulanarak Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması talebini yineledi. Gerçekleşmediği takdirde ihlal prosedürünün başlatılacağı uyarısında bulunuldu.

2 Ağustos 2021

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Ağustos günü duruşma yapacak olmasına rağmen 2 Ağustosa duruşma açarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmekte olan dava ile dosyanın birleştirilmesine, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğu ile karar verdi.

28 Temmuz 2021

Adli tatilde geçici olarak 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı olarak görevlendirilen 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı, daha önce muvafakat vermeyen 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı sıfatıyla muvafakate onay verdi. Böylelikle Başkan, kendi birleştirme talebine yine kendisi muvafakat vermiş oldu.

12 Temmuz 2021

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (görülmekte olan Çarşı Davası) birleştirmeye yönelik muvafakat kararı vermedi ve bu hususun sanık müdafilerinin beyanları alındıktan sonra değerlendirileceğine karar verdi, duruşmayı 08.10.2021 tarihine erteledi.

12 Temmuz 2021

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde oy çokluğu ile Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

15 Haziran 2021

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi davaların birleştirilmesine yönelik 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne (görülmekte olan Çarşı Davası) müzekkere yazarak muvafakat talep etti.

15 Haziran 2021

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde oy çokluğu ile Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

9 Haziran 2021

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ilk kez, AİHM'in Osman Kavala ile ilgili kararlarının uygulanmaması halinde Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürü başlatacağını açıkladı. Yayınlanan sonuç bildirisinde daha önceki çağrılar hatırlatılarak Kavala'nın devam eden tutukluluğunun uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği ve derhal salıverilmesi gerektiği belirtildi.

21 Mayıs 2021

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Osman Kavala’nın casusluk suçundan tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, Çarşı ile ilgili Gezi dosyasının, birleştirme hususunun değerlendirilmesi için incelenip iade edilmek üzere mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma, 6 Ağustos 2021’de Çağlayan Adliyesi’nden görülecek.

5 Şubat 2021

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına, dava dosyasının İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/17 E. sayılı dosyası (Gezi Davası) ile birleştirilmesine karar verildi.

28 Ocak 2021

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi bozma kararı sonrası tensip zaptı düzenleyerek duruşmanın 21 Mayıs 2021 tarihinde saat 10.00’da Çağlayan’da görülmesine karar verdi.

22 Ocak 2021

İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/74 Esas Sayılı dosyasında (Gezi Davası) tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar verildi.

29 Aralık 2020

Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Karar 7'ye 8 oy çokluğuyla alındı.

18 Aralık 2020

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 5 Şubat 2021 tarihinde görülmesine karar verildi.

3 Aralık 2020

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına ve Anayasa Mahkemesi'nin daha fazla ertelemeden AİHM kararına uygun düşecek şekilde dosyayı görüşmesine dair ara kararını açıkladı.

6 Kasım 2020

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

8 Ekim 2020

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Tensip Zaptı ile Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 18 Aralık 2020 tarihinde görülmesine karar verdi.

8 Ekim 2020

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala hakkında düzenlenen İddianameyi kabul etti.

29 Eylül 2020

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala’nın bireysel başvurusuna ilişkin karar toplantısını erteledi.

29 Eylül 2020

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında TCK’nun 309 ve 328. maddeleri uyarınca cezalandırılması talepli İddianame düzenleyerek İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

29 Eylül 2020

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına, bir sonraki toplantı tarihi olan 1 Aralık 2020 tarihine kadar serbest bırakılmaması halinde verilecek ara karar taslağının hazırlanmasına karar verdi.

24 Eylül 2020

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu gündemine aldı.

3 Eylül 2020

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala hakkında vermiş olduğu ihlal kararının uygulanmasına, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına yönelik karar verdi.

28 Mayıs 2020

Osman Kavala’nın avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na TCK’nin 328. maddesi uyarınca casusluk suçlamasından tahliye kararı verilmesine ilişkin talep İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

25 Mayıs 2020

Osman Kavala’nın avukatları tarafından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne İç Tüzüğün 9.1. maddesi uyarınca AİHM’in Osman Kavala hakkında vermiş olduğu hak ihlali ve derhal tahliye edilmesine dair kararın uygulanmadığına ilişkin 12 Mayıs 2020 tarihinde AİHM kararının kesinleştiği de belirtilerek ek dilekçe sunuldu.

19 Mayıs 2020

Osman Kavala’nın avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na TCK’nin 328. maddesi uyarınca casusluk suçlamasından tahliye kararı verilmesi talep edildi.

12 Mayıs 2020

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vermiş olduğu hak ihlaline karşı yaptığı itiraz reddedildi. Osman Kavala’nın tutuklanmasının hak ihlali olduğu ve siyasi amaçla gerçekleştiği kesinleşti.

4 Mayıs 2020

Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devam etmesinin hak ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunuldu.

9 Nisan 2020

Osman Kavala’nın avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na TCK’nin 328. maddesi uyarınca casusluk suçlamasından tahliye kararı verilmesi talep edildi.

7 Nisan 2020

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafıdan dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

20 Mart 2020

Osman Kavala TCK 309. maddede düzenlenen Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme suçundan bir kez daha re’sen tahliye edildi.

13 Mart 2020

Osman Kavala’nın avukatları tarafından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne İç Tüzüğün 9.1. maddesi uyarınca AİHM’in Osman Kavala hakkında vermiş olduğu hak ihlali ve derhal tahliye edilmesine dair kararın uygulanmadığına ilişkin dilekçe sunuldu.

9 Mart 2020

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala’nın tutukluluğu hakkında vermiş olduğu hak ihlaline ilişkin karara Adalet Bakanlığı tarafından itiraz edildi.

9 Mart 2020

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, hakkında daha önce TCK’nin 309. ve 312. maddeleri uyarınca tutuklama kararı verilen, sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen tahliye kararı verilen, sonra TCK’nin 309. maddesi uyarınca tekrar tutuklama kararı verilen Osman Kavala hakkında bu kez TCK’nin 328. maddesi uyarınca casusluk suçlamasıyla yine aynı soruşturma dosyası (2017/96115) kapsamında tutuklama kararı verdi. Osman Kavala’nın tutuklama kararı öncesinde emniyette ya da savcılıkta ifadesi alınmadı. Osman Kavala bu kez Adliye’ye dahi getirilmeden tutuklandı.

25 Şubat 2020

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin vermiş olduğu tutuklama kararına; 1. yargı paketi ile kanunlaşan soruşturma aşaması için azami tutukluluk süresi olan iki yıllık sürenin dolduğu, AİHM’in ihlal kararının tutuklamaya konu suçlamayı da kapsadığı, tutuklama kararında yer alan ve Osman Kavala’nın Henri Barkey ile bir araya geldiği iddia edilen günlerde; Osman Kavala ve Henri Barkey’in farklı şehirlerde olduğu ve bu hususun 2017 senesinde yapılan Emniyet Sorgusu’nda sabit olduğu, tutuklamaya gerekçe olarak gösterilen kaçma şüphesine ilişkin hiçbir delil ileri sürülemediği, Gezi Protestolarından dört sene, Darbe Girişiminden bir sene sonra 2017 senesinde gözaltına alınan Osman Kavala’nın kaçma şüphesinden söz edilemeyeceği gerekçe gösterilerek itiraz edildi.

19 Şubat 2020

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği Osman Kavala hakkında daha önce Savcılık tarafından re’sen tahliye kararı verilen soruşturmada TCK’nin 309. maddesi uyarınca yeniden tutuklama kararı verdi.

19 Şubat 2020

Osman Kavala Emniyet’te ve Savcılık'ta sorgulanmadan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

18 Şubat 2020

Osman Kavala, Silivri Cezaevi'nden çıkmadan gözaltına alındı.

18 Şubat 2020

Osman Kavala hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce re’sen tahliye kararı verilen 2017/96115 sayılı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

18 Şubat 2020

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda Gezi Davası olarak bilinen 2019/74 Esas sayılı dosyada oy birliği ile Osman Kavala’nın BERAATİNE karar verildi.

28 Ocak 2020

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 10 Aralık 2019 tarihli kararında belirtilen, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararını bir kez daha hiçe sayarak oy birliği ile Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme bir sonraki duruşmanın 18 Şubat 2020 tarihinde Silivri Kampüsü’nde görülmesine karar verdi.

25 Aralık 2019

24 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından Kavala’nın avukatları tarafından bir açıklama yayınlandı.

24 Aralık 2019

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 10 Aralık 2019 tarihli kararında belirtilen, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararını hiçe sayarak oy birliği ile Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme bir sonraki duruşmanın 28 Ocak 2020 tarihinde Silivri Kampüsü’nde görülmesine karar verdi.

10 Aralık 2019

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala’nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5.1, 5.4 ve 18. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, tutukluluğun bir hak ihlali olduğuna ve Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın tam metni için tıklayınız.

11 Ekim 2019

Osman Kavala 2017/96115 soruşturmalı dosyada yer alan TCK 309. maddede düzenlenen Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme suçundan re’sen tahliye edildi.

9 Ekim 2019

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 8 Ekim 2019 Salı günü İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından Kavala’nın avukatları tarafından bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

8 Ekim 2019

30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın oy birliği ile tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 24-25 Aralık 2019 tarihinde Silivri Kampüsü’nde görülmesine karar verdi.

29 Temmuz 2019

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı yetki kararnamesiyle 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci bir heyet oluşturuldu ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya bakan heyet, ikinci heyete kaydırılarak dosyadan alındı.

18 Temmuz 2019

30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın oy çokluğu ile tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 8-9 Ekim 2019 tarihinde Silivri Kampüsü’nde görülmesine karar verdi.

11 Temmuz 2019

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı yetki kararnamesiyle, davanın ilk duruşmasında vekaleten heyete başkanlık eden ve Kavala hakkındaki tutukluluğunun devamı kararına şerh koyan Mahmut Başbuğ 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi.

25 Haziran 2019

30. Ağır Ceza Mahkemesi, Başkanın “suçun vasfının değişme ihtimali” belirtilerek tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin karşı oyuna rağmen Osman Kavala’nın oy çokluğu ile tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 18-19 Temmuz 2019 tarihinde Silivri Kampüsü’nde görülmesine karar verdi.

24 Haziran 2019

Silivri Kampüsü’nde görülen celsenin ilk gününde Osman Kavala’nın sorgusu yapıldı. Osman Kavala’nın sorgusunun tam metni için tıklayınız.

22 Mayıs 2019

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala’nın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin yapmış olduğu bireysel başvuruyu 5'e karşı 10 oy ile reddetti. Anayasa Mahkemesi'nin 28 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararı için tıklayınız.

Osman Kavala’nın hakkının ihlal edildiği yönünde karşıoy kullanan Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı; Gezi Protestolarının Osman Kavala tarafından finanse edildiğine, Gezi Protestolarının hükümeti devirmek amacıyla gerçekleştiğine ilişkin dosyada ikna edici herhangi bir delil olmadığını belirtti. AYM Başkanı'nın karşıoy gerekçesi için tıklayınız.

30 Nisan 2019

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutukluluk incelemesi duruşmalı olarak yapıldı. 1 Kasım 2017 tarihindeki tutuklama kararı sonrasında ilk kez Osman Kavala'nın avukatları duruşmaya davet edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

19 Nisan 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği cevaba karşı cevap verildi.

15 Nisan 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği cevaba karşı cevap verildi.

2 Nisan 2019

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

1 Nisan 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği cevap tebellüğ edildi.

13 Mart 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne verdiği cevap tebellüğ edildi.

5 Mart 2019

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı (duruşma hazırlık tutanağı) düzenlendi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. İlk duruşma tarihi olarak 24 Haziran 2019 günü, duruşma yeri olarak ise Silivri Yerleşkesi bildirildi.

19 Şubat 2019

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İddianame düzenlendi.

15 Şubat 2019

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

18 Ocak 2019

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

21 Aralık 2018

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

24 Kasım 2018

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

26 Ekim 2018

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

28 Eylül 2018

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

31 Ağustos 2018

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

31 Ağustos 2018

Osman Kavala’nın soruşturma dosyasının, dosyada yer alan ve hiçbir irtibat bulunmayan şüphelinin/şüphelilerin dosyasından tefrik edilmesi (ayrılması) ve hakkında tahliye kararı verilmesi talepli dilekçe sunuldu.

23 Ağustos 2018

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mahkeme İçtüzüğünün 41. maddesi uyarınca Osman Kavala’nın başvurusunun öncelikli olarak değerlendirilmesi talebini kabul etti.

9 Ağustos 2018

Usule ve yasaya aykırı şekilde yapılan duruşmalı tutukluluk incelemesi neticesinde verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin karara itiraz edildi.

3 Ağustos 2018

Osman Kavala’ya ve özel müdafiilerine haber verilmeksizin, İstanbul Barosu’ndan avukat atanmak suretiyle yapılan duruşmalı tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

11 Haziran 2018

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

7 Haziran 2018

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruldu.

21 Mayıs 2018

Osman Kavala’nın soruşturma dosyasının, dosyada yer alan ve hiçbir irtibat bulunmayan şüphelinin/şüphelilerin dosyasından tefrik edilmesi (ayrılması) talepli dilekçe sunuldu.

16 Mayıs 2018

Duruşma yapılmaksızın "dosya üzerinden” tutukluluk halinin devamına karar verildi.

27 Nisan 2018

Anayasa Mahkemesi’nin 12 Nisan 2018 tarih 2016/15637 sayılı Erdal Tercan kararında tutukluluk incelemesinin duruşmalı olarak yapılmamasının hak ihlali olarak nitelendirildiği de belirtilerek; tutukluluk incelemesinin duruşmalı olarak yapılması talepli dilekçe verildi.

27 Nisan 2018

Osman Kavala hakkında verilen iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin kararları ve tutanakları talep eder dilekçe verildi.

18 Nisan 2018

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

19 Mart 2018

Tahliye talebinin reddine karar verildi.

8 Mart 2018

Osman Kavala cezaevi vasıtasıyla tahliye talebinde bulundu.

17 Şubat 2018

Tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

5 Şubat 2018

İtirazın reddine karar verildi.

1 Şubat 2018

Tahliye taleplerinin reddine ilişkin karara itiraz edildi.

23 Ocak 2018

Tutukluluk incelemesine ilişkin yapılan başvurular toplu olarak reddedildi.

29 Aralık 2017

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru yapıldı.

28 Aralık 2017

Tutukluluk incelemesinin duruşmalı yapılması ve yapılacak inceleme sonucu tahliye kararı verilmesi talepli dilekçe sunuldu.

8 Kasım 2017

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararına itiraz edildi.

6 Kasım 2017

Cezaevi görüşlerinde avukat kısıtlamasının kaldırılması talebi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruldu.

1 Kasım 2017

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifade alınmaksızın tutuklamaya sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TCK’nin 309 ve 312. maddelerinde düzenlenen suçlardan tutuklama kararı verildi.

31 Ekim 2017 Öğle saatleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgusu yapıldı.

25 Ekim 2017

Gözaltı süresi bir hafta uzatıldı.

18 Ekim 2017

Osman Kavala gözaltına alındı.