Ot Dergisi Şubat 2018 sayısında Ömer Laçiner'in Osman Kavala ile ilgili kaleme aldığı yazı: