Dayanışma Açıklaması

Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Departmanı, Osman Kavala’nın tutuklanma ve hapsedilme haberini aldığında derin bir endişe duydu. Osman Kavala’nın barış, demokrasi, iyi komşuluk, kültür ve sivil toplum için etkin çalışmaları Türkiye sınırlarının çok ötesinde dahi fark edilmekte ve takdir edilmektedir. Kavala’nın çalışmaları Berlin’deki birçok sanatçı için örnek teşkil etmekte, aynı zamanda teşvik ve özveri kaynağı olmaktadır. Osman Kavala, Avrupa’nın dikkatini sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin kültürüne çekmek için yorulmak bilmeden çalışmıştır.

Berlin Senatosu burs programı çerçevesinde yürütülen, Osman Kavala ve Anadolu Kültür’ün çabalarıyla 2018 itibariyle gerçekleştirilmekte olan İstanbul ve Berlin’den sanatçıların sanatçı değişim programı şehirlerimizin ortak kültür programı için mihenk taşı olmuştur.

Osman Kavala’ya yöneltilen tüm suçlamaların asılsız olduğunun anlaşılacağına yürekten inanıyoruz. Kendisinin yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağını, böylelikle ülkelerimizin ve kültürlerimizin faydasına olan işbirliklerimizi başarıyla sürdürebileceğimizi ümit ediyoruz.

Dr. Klaus Lederer, 25 Ocak 2018


Solidaritaetsbrief

Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa ist bestürzt über die Nachricht von der Verhaftung und Inhaftierung Osman Kavalas. Sein Engagement für Frieden, Demokratie, gute Nachbarschaft, Kultur und zivilgesellschaftliche Arbeit ist weit über die türkischen Grenzen hinaus bekannt und geschätzt und viele Berliner Künstlerinnen und Künstler und Initiativen sehen in seinen Aktivitäten Vorbild, Ansporn und Verpflichtung. Unermüdlich warb er um die Aufmerksamkeit Europas für die Kultur in der Türkei – nicht nur in Istanbul.

Der mit Osman Kavala und Anadolu Kültür verabredete und ab 2018 realisierter Aus-tausch von je zwei Istanbuler und Berliner Künstlerinnen und Künstlern im Rahmen eines Stipendienprogramms des Landes Berlin ist ein Meilenstein im Kulturprogramm unserer Partnerstädte.

Wir sind fest davon überzeugt, dass sich alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen als haltlos erweisen werden. Wir hoffen, ihn bald frei zu sehen, um die begonnene Zusammenarbeit zum Wohle unserer beiden Länder und ihrer Kulturen erfolgreich fortsetzen zu können.

Dr. Klaus Lederer, 25 Januar 2018