Türkiye Devleti Cumhurbaşkanı’na, Başbakanı’na ve Büyük Millet Meclisi’ne Dilekçe

17 Kasım 2017

Biz Salzburg Global Semineri’nin 2014 yılındaki “Kültür üzerinden Çatışma Dönüşümü: Barış-İnşası ve Sanat” (Conflict Transformation through Culture: Peace-Building and the Arts) programı vesilesiyle bir araya gelmiş bir grup uluslararası sanatçıyız.

Aşağıda imzası bulunan bizler, Türkiye Devleti Cumhurbaşkanı’na, Başbakanı’na ve Büyük Millet Meclisi’ne Osman Kavala’nın davasının acil olarak yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunmaktayız.

Biz, farklı toplumlar ve yaşam biçimleri arasındaki anlayışı geliştirmek – ve mümkün olan yerlerde çatışmaları çözmeye yardımcı olmak- için kültürü ve yaratıcı sanatları kullanmaya çalışan kuruluşları ve girişimleri temsil ediyoruz. Siyasal değiliz. Her birimiz yaşadığınız ülkelerin sadık vatandaşları olmaya gayret ediyoruz.

Osman Bey, topluluğumuzun önemli bir üyesidir. O, ilke sahibi bir insandır. İhtimamla dürüst, titizlikle gerçeği arayan, yaptığı her şeyde maharetle etkili, özveriyle ilgili ve müthiş cömerttir. Osman Bey, yalnızca enformel bir grup olarak sunabileceğimiz şeylerin en iyisini temsil etmekle kalmaz; aynı zamanda Türkiye kültürünün ve Türkiye hayat tarzını betimleyen empati, tutku, adalet, hoşgörü ve insan onuru gibi değerlerin bir elçisidir.

Bizler Osman Bey'i gerek bir kişi olarak gerekse hayatının detaylarına hakimiyetimizden yola çıkarak, herhangi bir kuşkumuz olmaksızın kendisinin Türkiye devletini, demokrasisini veya Cumhurbaşkanı’nı zayıflatmaya yönelik faaliyetlerde hiçbir şekilde rol oynamadığından emin olacak kadar iyi tanıyoruz. 

Geri kalanlarımız gibi Osman Bey de ülkesinin sadık bir vatandaşıdır. Biz kendisinin hapis cezasının ancak bir hata olduğunu düşünebiliriz. Eğer durum buysa, ona karşı yapılan suçlamaların ayrıntılarına bir kez daha bakmanız için istirhamda bulunuyoruz. Öte yandan eğer bu durum Osman Bey'e karşı yurtiçinde ya da yurtdışında birtakım çıkar gruplarının kasıtlı delil imalatı ve sahteciliğinden ibaret ise, bu sadece dünyamızda iyi bir güce karşı düşmanca bir davranış değil, aynı zamanda Türkiye'ye ve Türkiye hayat tarzına dair yüce olan her şeye karşı düşmanlık gösteren bir tavırdır.

Türkiye'ye ve demokrasisine saygılı ve destek verici bir biçimde, Osman Bey'e adalet için mücadele etmek istiyoruz.

Anwar Akhtar

Tina Ellen Lee

Michael Lessac 

Andrea López-Portillo

Christina Maranci

Paula McFetridge

Warren Nebe

Nigel Osborne  

Clare Shine

Thomas de Waal