Osman Kavala'dan Gezi davası gerekçeli kararına dair açıklama

10 Haziran 2022

Gezi davasının karar gerekçesinde, bana verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, vicdani kanaate dayandırılarak açıklanmış. İlk iddianamede Gezi eylemlerinin yöneticisi olmakla suçlanıyordum. Karar gerekçesinde ise protestoculara akıl hocalığı yaptığım iddia edilmiş. Hangi suç sayılan eylem için akıl vermiş olduğum meçhul. Hukuk devletinde yargıçların yükümlülüğü, olguları tarafsız bir gözle inceleyerek nesnel değerlendirmelerde bulunmak, somut deliller tereddüde mahal bırakmayacak şekilde suç işlendiğini gösteriyorsa mahkûmiyet kararı vermektir. Vicdanları, yargıçların maddi çıkar, ideolojik inanç, siyasi baskı gibi faktörlerden dolayı bu ilkelerden ve hukuk normlarından sapmalarını engeller. Hukuk devletinde suç işlendiğini gösteren hiçbir somut delil olmadan bir insanın müebbet hapse mahkûm edilmesinin vicdani kanaat ile gerekçelendirilmesi mümkün değildir.

Osman Kavala