İletişim Yayınları: Osman Kavala Bir an önce serbest bırakılsın

Osman Kavala ile 1980 askeri darbesinin bütün aykırı sesleri susturmaya çalıştığı karanlık dönemde, bir fikri direniş zemini yaratma çabası içinde, İletişim Yayınları’nın kuruluşuyla sonuçlanacak girişimlerde birlikte olduk.

Kendisi daha sonra yayınevimizde ortak olmadı veya sorumluluk almadı ama 30 yılı aşkın bir süredir başka bir çok arkadaşımız gibi yayıncılık faaliyetlerimizin çok yakından takipçisi oldu.

Bir anonim şirket olan İletişim Yayınları’nın ortaklık ve finans yapısına dair şirket ve resmi kurum kayıtları net biçimde ortadadır, yayınevimiz faaliyetlerini özkaynaklarıyla yürütmektedir.

Osman Kavala’yla eşitlikçi, dayanışmacı, özgürlükçü demokratik ilkelerin hakim olduğu, farklı kimliklerin barış içinde yaşadığı özgürlükçü Türkiye idealini paylaşıyor ve bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz.

İletişim Yayınları

24 Ekim 2017