Osman Kavala; İnsan Hakları Savunucuları Yargılanmamalıdır

Biz, Avrupa Birliği tarafından fonlanan Towards a European Theory of Justice and fairness (ETHOS) programına katılan akademisyenler ve araştırmacılar olarak Osman Kavala’nın yakın zamanda tutuklanmasından ve demokrasiyi, insan haklarını ve ifade özgürlüğünü savunan daha nice insanın Türkiye’de tutuklu bulunmasından ötürü endişeliyiz. ETHOS, Avrupa’da adalet teorisinin yapı taşlarını geliştirmek için çalışan bir araştırma programıdır ve bu programa Avusturya, Macaristan, Hollanda, Portekiz ve İngiltere’nin yanı sıra Türkiye de dahildir. Bu programın parçası olan araştırmacılar olarak biz, adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere tüm insan haklarını savunuyoruz ve demokraside çoğulculuğun tanınması için çağrıda bulunuyoruz.

Osman Kavala aynı zamanda programımızın ileri gelen araştırmacılarından, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Buğra’nın eşidir. Ayşe Hanım’ın dostları ve iş arkadaşları olarak, eşinin ve tüm Türkiye vatandaşlarının adil yargılanma hakkını savunuyoruz.

Kavala 18 Ekim günü, İstanbul Atatürk Havaalanı’nda gözaltına alındı. 13 gün gözaltında tutuldu ve bu esnada hukuken kişinin suçu kanıtlanana kadar masum olma ilkesine açıkça karşı gelerekten, henüz hakkında resmi bir suçlama olmadan çeşitli medya organları tarafından suçlanmıştır.

Şu an kendisine yönelik yapılan suçlamalar hayal gücünün sınırlarının ötesindedir: Osman Kavala, 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarının örgütleyicisi olmakla suçlanmaktadır. Söz konusu protestolarda Türkiye’den milyonlarca insan basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, toplantı özgürlüğüne konulan kısıtlamalara ve hükümetin ülkedeki laikliğe verdiği zararlara karşı gelmiştir. Suçlamalar Osman Bey’in “bütün terör örgütlerinin katıldığı (FETÖ/PDY – PKK/KCK – DHKPC, MLKP)” bu protestoların örgütlenmesine katıldığı ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine dahil olduğu yönündedir.

Osman Kavala’nın davası, Türkiye’de adil bir yargı süreci olmadan tutuklu bulunan birçok kişinin davası hakkında çok şey söylemektedir. Osman Bey, Türkiye’nin en önemli entelektüel ve kültürel figürlerinden biridir. Kürtler ve Ermeniler de dahil olmak üzere, hem Türkiye’deki herkesin hak ve özgürlüklerinin savunulmasında hem de farklı politik görüşteki insanların, farklılıklarını tartışmak ve ortak bir dil, sivil bir diyalog oluşturmak için bir araya gelmesinde önemli roller oynamıştır. Günümüz Türkiye’sinde -ve daha birçok ülkede- bundan daha kıymetli bir şey olamaz.

Osman Kavala sadece Türkiye içinde müzakereleri teşvik etmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye’nin tüm karmaşıklığıyla dünyaya tanıtılması konusunda da önemli bir rol oynamıştır. Çalışmaları, ülke dışından birçok insanın Türkiye’yi anlaması ve takdir edebilmesi açısından paha biçilmez olmuştur. Onun çalışmaları cezaya çarptırılmamalı, aksine göklere çıkarılmalıdır.

Osman Kavala’nın acilen serbest bırakılmasını istiyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda kendilerinin ve başkalarının haklarını savundukları için, benzer koşullar altında tutuklanan tüm akademisyenlerin, gazetecilerin ve kamu görevlilerinin de serbest bırakılmasını istiyoruz. Avrupa Konseyi’ni, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’ni, Avrupa Parlamentosu’nu ve diğer hükümetleri acilen diplomatik araçlarla bu duruma karşı gelmeye davet ediyoruz. Türkiye’de siyasal anlaşmazlıkların ve çatışmaların kamusal tartışma ve karşılıklı saygı ile çözülmesine olanak verecek güçlü bir sivil toplumun yaratılması için çalışan herkesin çalışmalarını destekliyoruz.

5 Kasım 2017

Trudie Knijn; ETHOS Koordinatörü ve Profesör, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler, Utrecht Üniversitesi, Hollanda.
Dorota Lepianka; ETHOS Eş-koordinatörü ve Araştırmacı, Utrecht Üniversitesi, Hollanda.
Bridget Anderson; Profesör, Yer Değiştirme, Göç ve Vatandaşlık, Bristol Üniversitesi, Birleşik Krallık.
Bert van den Brink; Roosevelt Üniversitesi Dekanı ve Siyasal ve Sosyal Felsefe Profesörü, Utrecht Üniversitesi, Hollanda
Marie-Pierre Granger; Doçent, (Orta Avrupa Üniversitesi’nde üç bölüme bağlı : Kamu Politikaları Okulu ; Uluslararası İlişkiler Bölümü ; Hukuk Çalışmaları Bölümü) Budapeşte, Macaristan.
Maria- Paula Meneses; Baş Araştırmacı, Sosyal Çalışmalar Merkezi, Coimbra Üniversitesi, Portekiz
Simon Rippon; Doçent, Felsefe ve Kamu Politikaları, Orta Avrupa Üniversitesi (CEU), Macaristan.
Klaus Starl; Avrupa İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim ve Araştırma Merkezi Yönetici Sekreteri, Avusturya,
Sybe de Vries; Jean Monnet Başkanı ve Profesör, AB Ortak Pazar Hukuku ve Temel Haklar, Utrecht Üniversitesi, Hollanda