Osman Kavala'nın avukatı Prof. Dr. Köksal Bayraktar'dan AİHM kararına dair açıklama

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin dün Osman Kavala ile ilgili verdiği karar hakkında, Kavala’nın Avukatı Prof. Dr. Köksal Bayraktar şu açıklamayı yaptı:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala’nın uzun tutukluluk süresi ile ilgili verdiği karar çok önemlidir. Bundan altı ay önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği karara karşı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti itiraz etmişti. Verilen karar, bu itirazın reddi olduğundan, kararın kesinleşmesi anlamını taşımaktadır. Böylece, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala’nın tutukluluk süresinin çok uzun süre devam etmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali olduğuna hükmetmiştir. Gerçekten, kişinin tutukluluğunun çok uzun süre devam etmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin içeriğine ve özgürlük ve güvenlik hakkına bütünüyle aykırıdır.

Osman Kavala’nın üç yıldan bu yana süregelen tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılığı, savunma olarak Türk Yargısı önünde yeniden ve tekrar tekrar ileri sürülecektir. Tutukluluğun, süreklilik taşırcasına devam etmesinin insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğu, yeni suç yaratılarak bunun uzatılmaya çalışılmasının da aynı ihlalin devamı olduğu bilinmelidir. Bu karar, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere Türk Yargısı önünde ve uluslararası yargıda tekrar tekrar ileri sürülecektir.

Prof. Dr. Köksal Bayraktar, 13 Mayıs 2020