AİHM’nin Osman Kavala ile ilgili ‘derhal tahliye’ kararının birinci derece mahkemece uygulanmaması da değindiğimiz bu kuvvetli içtihatlar ışığında problemli bir durumdur.

Sedat Ergin, 8 Şubat 2020