Anayasa Mahkemesi, kendi kararlarının ve AİHM kararlarının, mahkemelerce uygulanmamasının, bir hukuk devletinde düşünülemeyeceği uyarısında bulunuyor. Devletlerin demokrasi ölçüleri için en önemli kıstas, hukuka ne kadar uyup uymadıklarıdır.

Oral Çalışlar, 5 Şubat 2020