Davalı devlet AİHM kararının tam anlamıyla infaz edilmesini sağlamak ve ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Osman Kavala’nın da haklarının ihlal edilmesi nedeniyle tahliyesine karar verilmesi gerekir idi.

Güneş Gürseler, 31 Ocak 2020