Kararın uygulanması konusunda Bakanlar Komitesi'yle bir çatışmaya girilmesi, Türkiye'nin ne denli bir hukuk devleti olduğu gerçeğini bir kez daha bütün dünyanın gözleri önüne serecek.

Rıza Türmen, 16 Mayıs 2020