Kavramı eğip bükünce, sosyal ve mesleki ilişkileri “örgütsel bağ” diye damgalayınca “örgüt” diye ‘gerekçe’ uydurulabiliyor. Osman Kavala’nın bir türlü bitip tükenmeyen tutuklanması da böyle sözde ‘delil’lere dayanıyor!

Taha Akyol, 8 Nisan 2020