Devlet, işi gücü bıraktı Osman Kavala’yla uğraşıyor. “Neden?” sorusuna bu sütunlarda birçok kez yanıt bulmaya çalıştım, ancak o çabalar artık yetersiz kalıyor.

Yetvart Danzikyan, 13 Mart 2020